Uchwała „Kompleksowa odbudowa Klubu Sportowego Armatura” przyjęta na Radzie Miasta

You are currently viewing Uchwała „Kompleksowa odbudowa Klubu Sportowego Armatura” przyjęta na Radzie Miasta
  • Post category:Wydarzenia

31 maja na sesji Rady Miasta Krakowa przyjęta została uchwała „Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie kompleksowej odbudowy obiektów Klubu Sportowego Armatura„.

Uchwała ta ustala kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na podjęciu wszelkich
możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań, zmierzających do kompleksowej
odbudowy wszystkich obiektów Klubu Sportowego Armatura.

Uchwała ta jest moją inicjatywą. Od stycznia czyniłem starania by zainteresować Radę Miasta i Zarząd Infrastruktury Sportowej sytuacją klubu z Chmielnej 10. Na moją prośbę odbyły się dwa posiedzenia Komisji Sportu przy Radzie Miasta, jedno zdalne, drugie stacjonarne na terenie klubu. W kwietniu złożyłem na Komisję Sportu Rady Dzielnicy XI projekt uchwały dotyczący klubu Armatura, który następnie był głosowany w tym samym miesiącu na sesji Rady Dzielnicy XI. Tak oto projekt odbudowy klubu znalazł się na sesji Rady Miasta, który miałem przyjemność referować podczas jego procedowania.

Dziękuję radnym Dzielnicy XI za poparcie projektu na Komisji Sportu przy Radzie Dzielnicy, na sesji Rady Dzielnicy, radnym Miasta Krakowa za poparcie i pozytywny głos w dyskusji nad projektem na sesji Rady Miasta, a także pani inspektor Urzędu Rady Dzielnicy XI za pomoc w kwestiach prawnych.

projekt uchwały

Dodaj komentarz

11 + 10 =