KRZYSZTOF

KOT

Członek zarządu Rady dzielnicy XI
Prezes Stowarzyszenia
Razem dla Podgórza
Duchackiego

o mnie

Aktywnie angażuję się w życie naszej lokalnej społeczności, bo wiem, jak wiele spraw jest do załatwienia. Tak, jak wtedy, gdy brałem udział w zwycięskiej walce o zachowanie terenów zielonych przy ulicy Estońskiej i Macedońskiej, gdy skutecznie wnioskowałem o zwiększenie nasadzeń drzew w dzielnicy. Większa liczba miejsc parkingowych to też pozytyw, który po części jest moim udziałem.

Jestem współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia „Razem dla Podgórza Duchackiego”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej dzielnicy. Zachęcam wszystkich do organizowania się, bo dzięki współpracy, możemy osiągnąć dużo więcej.

MÓJ PROGRAM

ZABUDOWA Z GŁOWĄ, BEZ NADMIERNEGO ZAGĘSZCZENIA

Wprowadzę takie rozwiązania, które będą nakładały na deweloperów obowiązek wybudowania dwóch miejsc parkingowych na jedno mieszkanie. Każdy nowy blok będzie musiał posiadać zielony teren rekreacyjny stanowiący 30% działki.

OBJĘCIE TERENÓW ZIELONYCH PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Będę dążył do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenów, które dziś są zagrożone zabetonowaniem.

SADZENIE ODPOWIEDNICH GATUNKÓW DRZEW, KTÓRE MAJĄ WARTOŚC DLA ŚRODOWISKA

Zadbam o to by w Krakowie sadzono jeszcze więcej drzew i stworzono na obszarze całego Krakowa mini lasy, które będą płucami dla dzielnic i ostoją dla zwierząt.

BUDOWA CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Będę naciskał prezydenta miasta by w ciągu dwóch lat powstało Centrum Kultury i Rekreacji na Czarnogórskiej. Nie można dłużej tolerować braku instytucji , tak potrzebnej młodym mieszkańcom Krakowa, która to kształtowałaby i rozwijała ich pasje i zainteresowania.
Wybudujemy także nowe szkoły i przedszkola.

ROZWINIĘCIE SIECI BIBLIOTEK

Moim marzeniem jest by do wypożyczalni książek chodziło się jak do supermarketu. By poziom czytelnictwa poszybował dwukrotnie w górę. By znowu zapanowała moda na książki i papierowe gazety. Musimy odciągnąć młodych jak i starszych mieszkańców od smartfonów, które zdominowały i zawładnęły naszym życiem.

KONTAKT

KRZYSZTOF KOT

Zapraszam na dyżur w każdą środę w godz. 18-20 do siedziby Rady Dzielnicy XI, ul. Wysłouchów 34